Sunday, June 30, 2019

Пишување оцени - 01.07.2019

Почитувани студенти,
Сите вие кои не дојдовте во првите два термина, ве поканувам утре 01.07.2019 година во периодот од 10:00 до 11:30 часот. Ова е последниот официјален термин за пишување оцени во оваа сесија. Истиот термин може да се искористи и за други консултации. Затоа би било убаво да се придржувате до утрешниот термин. Имајте во вид дека многу скоро започнуваат летните одмори и не ќе можете да ме најдете најмалку до 20 август. Најдобро е оцената да се земе лично, освен во случај на виша сила кога може индексот да се даде на друго блиско лице.
Предметен наставник

No comments:

Post a Comment