Monday, September 13, 2021

Усно полагање испити - 14.09.2021

Почитувани студенти,

Сите вие кои сте вратени за усно полагање на испити, ве поканувам утре на 14.09.2021 година во 09:00 часот да бидете пред мојот кабинет.

Предметен наставник

No comments:

Post a Comment