Wednesday, January 24, 2024

Пишување оцени - 25.01.2024

Почитувани студенти,

Сите вие кои преку колоквиуми ги положивте испитите или пак во првата декада, ве поканувам утре четврток во периодот од 8:00 до 10:15 да ги оставите индексите кај координаторката на ИСЕР. Исклучок се оние студенти на кои им реков лично да дојдат. Јас ќе пишувам оцени во периодот од 10:15 до 11:30 часот. Следниот официјален термин за пишување оцени ќе биде меѓу 31.01.2024 и 02.02.2024. Користете ги овие термини, бидејќи други официјални термини нема да има.

Срдечен поздрав,

Предметен наставник

No comments:

Post a Comment