Monday, January 24, 2022

Резултати од испитот ФФА - 24.01.2022

Почитувани студенти,

Во прилог се резултатите од утринскиот испит по Физиологија со функционална анатомија. Истите се конечни и не се можни никакви поместувања. Пет студенти го положија испитот и јас им честитам во оваа пригода. Пишувањето на оцени ќе биде од среда до петок (одреден термин), за што ќе бидете дополнително инфомрирани на овој блог.

Реден број

Број на индекс

Бодови

Оценка

1.      

25652/21

48

7

2.      

25348/20

46

7

3.      

25336/20

44

8

4.      

25353/20

36

6

5.      

24510/17

36

6

6.      

10727/20

32

5

7.      

25375/20

28

5

8.      

24506/17

28

5

9.      

10911/21

27

5

10.   

24994/19

23

5

11.   

24963/19

13

5

12.   

25677/21

13

5

13.   

10510/19

12

5

14.   

10908/21

10

5

15.   

10498/19

8

5

16.   

10058/17

8

5

17.   

10737/20

7

5

18.   

10024/17

6

5

19.   

9507/16

2

5

Предметен наставник

No comments:

Post a Comment