Friday, January 14, 2022

Список на освоени ЕКТС поени по предметот ФФА

Почитувани студенти од ИСЕР,

Ви го проследувам списокот на освоени ЕКТС поени по предметот Физиологија со функционална анатомија. Списокот е збирна табела на поени и за жал никој не доби преодна оцена, што значи дека ќе мора да одите на испит. Студентите што се означени во црвено и зелено немаат право да полгаат во јануарската сесија заради немање на 15 ЕКТС поени. По сесијата да ми се јават да добијат задачи кои ќе мора да ги одговорат до 30 април, ако сакаат да полгаат во јунската сесија.

Предметен наставник

No comments:

Post a Comment