Monday, November 15, 2021

Напомени за полагање колоквиуми

Почитувани студенти,

Ве известувам дека првиот колоквиум по ХГФ ќе се полага на 17.11.2021 година електронски преку Мајкрософт Тимс од 08:00 часот. Првиот колоквиум по ФФА ќе се полага на 18.11.2021 година електронски преку Мајкрософт Тимс од 08:00 часот. Доколку не сте пополниле анкета за полагање ве молам да го сторите тоа во најбрз рок. Термините се веќе закажани на платформата и потребно е вие да бидете најмалку 10 минути порано вклучени.
Ќе се полага на платформата Квалтрикс, за која не мора да сте регистрирани. Линкот ќе го добиете непосредно пред почетокот на колоквиумот на Мајкрософт Тимс. Ќе полагате на 20 прашања во времетраење од 14 минути. Доколку утврдам дека сте препишувале, т.е. некој со копирање и пастирање ви испраќал текстови, ќе ве казнам да не можете 3 сесии да го полагате испитот.
Право да полаагаат имаат и оние студенти од другите генерации кои добиле потпис во минатите академски години и освоиле 15 ЕКТС поени. Напоменувам дека не е убаво да се доаѓа на колоквиум тотално неподготвен и да се игра на картата на среќа. Ако доаѓате да го видите само тестот, тоа ви ветувам дека ќе ви го дадам на увид во термините за консултации наредната седмица. 
Ниту еден студент нема да биде пуштен на колоквиум доколку доцни. Потребно е за секој случај да го погледнете овој блог. Го задржувам правото на промена на терминот заради виша сила.
Предметен наставник

No comments:

Post a Comment