Friday, November 12, 2021

Анкета за полагање на првите колоквиуми

Почитувани студенти, 
Како што веќе знаете наредната седмица ќе се полагаат првитењ колоквиуми по ХГФ и ФФА. Бидејќи сакам да знам колку студенти ќе полагаат најучтиво ве замолувам да ја пополните анкетата.

Предметен наставник

No comments:

Post a Comment