Friday, August 31, 2018

Резултати од испитот ХГ - 31.08.2018

Почитувани студенти,
Во прилог ви ги давам резултатите од утринскиот испит по Хумана генетика. Честитки до двете положени студентки, за другите жалам. Тие едноставно ќе мораат многу повеќе да научат.

Реден број
Број на индекс
Бодови
Оценка
1.       
10039/17
37.5
6
2.       
8370/16
36
6
3.       
24054/16
30.5
5
4.       
24543/17
29.5
5
5.       
23781/15
29
5
6.       
24051/16
24
5
7.       
24093/16
22.5
5
8.       
24571/17
20.5
5
9.       
24535/17
20
5
10.   
24081/16
19.5
5
11.   
9474/16
17.5
5
12.   
24515/17
16
5
13.   
24527/17
16
5
14.   
24538/17
14.5
5
15.   
8512/14
14
5
16.   
9555/16
13.5
5
17.   
8182/12
11.5
5
18.   
7044/10
11
5
19.   
24513/17
10.5
5
20.   
9478/16
10.5
5
21.   
7095/11
9
5
22.   
23273/14
8.5
5
23.   
7911/12
8.5
5
24.   
7888/12
8
5
25.   
9507/16
7
5

Предметен наставник

No comments:

Post a Comment