Thursday, August 29, 2013

Резултати од испитите Генетика и Фонијатрија - август 2013

Почитувани студенти,
Ги споделувам резултатите од утринските испити.
Испитот Генетика го полагаше студентката Кунгуловска Ангела и го положи со 39.5 поени.
Испитот Фонијатрија го полгаше студентката Ивана Дуева која има 0 поени.
Предметен наставник

No comments:

Post a Comment