Monday, October 4, 2021

Силабус по предметот Хумана генетика и физиологија 2021/2022

Почитувани студенти,


Ви го приложувам силабусот по предметот Хумана генетика и физиологија. Предавањата се задолжителни за актуелната прва година и за сите презапишувачи кои освоиле 15 ЕКТС поени и повторно треба да добијат потпис. Тие ќе се одвиваат преку платформата Мајкрософт Тимс во која треба да сте регистрирани со корисничко име и лозинка. Ги поканувам сите што го запишале ХГФ да се приклучат на следниот линк. Предавањата започнуваат на 6 октомври во 11:00 часот и ве молам да бидете најмалку 5 минути пред тоа на платформата. Го задржувам правото за промена на термините заради учество на виша сила.

I Недела 06.10.2021
1. ВОВЕД ВО ХУМАНА ГЕНЕТИКА И ФИЗИОЛОГИЈА
2. КЛЕТОЧНА ФИЗИОЛОГИЈА

II Недела 13.10.2021
3. МЕНДЕЛОВА ГЕНЕТИКА
4. ХРОМОЗОМИ

III Недела 20.10.2021
5. МОЛЕКУЛАРНА ОСНОВА НА НАСЛЕДУВАЊЕТО
6. НАСЛЕДУВАЊЕ 1 ДЕЛ

IV Недела 27.10.2021
6. НАСЛЕДУВАЊЕ 2 ДЕЛ
7. МУТАЦИИ

V Недела 03.11.2021
8. НЕРВЕН СИСТЕМ 1 ДЕЛ

VI. Недела 10.11.2021
8. НЕРВЕН СИСТЕМ 2 ДЕЛ

VII. Недела 17.11.2021
ПРВ КОЛОКВИУМ

VIII. Недела 24.11.2021
8. НЕРВЕН СИСТЕМ 3 ДЕЛ

IX. Недела 01.12.2021
9. СИСТЕМ НА СЕТИЛА

X. Недела 08.12.2021
10. ЕНДОКРИН СИСТЕМ

XI. Недела 15.12.2021
11. ФИЗИОЛОГИЈА НА СОНОТ
12. ФИЗОЛОГИЈА НА ЕМОЦИИ

XII. Недела 22.12.2021
13. ФИЗИОЛОГИЈА НА УЧЕЊЕ И МЕМОРИЈА
14. ОСНОВНИ ИСТРАЖУВАЧКИ ПОСТАПКИ ВО ПСИХОГЕНЕТИКАТА

XIII. Недела 29.12.2021
15. ГЕНЕТСКИ АСПЕКТИ НА ПСИХИЈАТРИСКИТЕ НАРУШУВАЊА
16. ГЕНЕТИКА НА АУТИЗМОТ

XIV. Недела 13.01.2022
ВТОР КОЛОКВИУМ
БРАНЕЊЕ СЕМИНАРСКИ
ПОТПИСИ

Предметен наставник

No comments:

Post a Comment