Thursday, August 31, 2017

Резултати од испитот ХГ - 31.08.2017

Почитувани студенти,
Во прилог се резултатите од утринскиот испит по Хумана генетика. За жал се потврди моето црно сценарио дека учите напамет и кога ќе ви се сменат малку прашањата не покажувате задоволителни резултати. Хумана генетика не се учи по шаблон, туку со разбирање. Само една студентка го положи испитот со оцена осум. Честитки до неа. По 13 часовна работа на ФЗФ редно е да се оди дома.

Реден број
Број на индекс
Бодови
Оценка
1.       
24104/16
49.5
8
2.       
9122/15
29.5
5
3.       
9141/15
28.5
5
4.       
24079/16
27
5
5.       
7905/12
26
5
6.       
24078/16
25.5
5
7.       
9500/16
25.5
5
8.       
9478/16
25
5
9.       
9477/16
23.5
5
10.   
22830/12
23
5
11.   
9474/16
21.5
5
12.   
8605/16
20
5
13.   
23182/13
19
5
14.   
9495/16
19
5
15.   
24089/16
17.5
5
16.   
8512/14
17
5
17.   
9489/16
17
5
18.   
23267/14
16
5
19.   
9481/16
12.5
5
20.   
23767/15
11
5
21.   
8181/12
9.5
5
22.   
7875/12
9.5
5
23.   
8193/12
7.5
5
24.   
7044/10
7.5
5
25.   
7911/12
6.5
5
26.   
7900/12
3
5

Предметен наставник

No comments:

Post a Comment