Saturday, March 16, 2019

Петто предавање ХГ - 19.03.2019

Почитувани студенти,
Во стандардниот термин во вторник ќе се одржи петтото предавање по Хумана генетика. Ќе биде предавано за транслација и видови наследувања во хуманата генетика. Заради моето  службено отсуство на 26.03.2019, шестото предавање и вежби ќе се одржат во петок на 22.03.2019 година од 07:30 часот. Заради тоа во тој период до 12:30 часот не планирајте други обврски. Предлагам да ги прегледате видеоклипоивите во прилог за да полесно го разберете материјалот.

Предметен наставник

No comments:

Post a Comment