Thursday, March 7, 2019

Први колоквиуми ХГ и МОИ - април 2019

Почитувани студенти,
Сакам да ве известам за термините за првите колоквиуми по предметите Хумана генетика и Медицински основи на инвалидноста во овој летен семестар.

  • Хумана генетика на 2 април (вторник) во 08:00 часот во голем амфитеатар или електронска лабораторија.
  • Медицински основи на инвалидноста на 5 април (петок) во 08:00 часот во електронска лабораторија.
Го задржувам правото на промена на термините и просториите заради виша сила. Вие сте должни да го следите овој блог заради навремено информирање.

Предметен наставник

No comments:

Post a Comment