Thursday, April 21, 2022

Понуда на тема за дипломска работа

Почитувани идни дипломци,

Доколку сакате да работите тема за дипломска работа можам во моментот да ви ја понудам следната: „Self Acceptance in Parents of Children with Autism“. Се работи за дескриптивно квалитативно истражување. Повеќе информации и изразување на желба за менторство на мојата е-пошта.

Менторот

No comments:

Post a Comment