Tuesday, August 16, 2022

Термини за полагање испити од втор циклус студии - септември 2022

Почитувани постдипломци,

Во прилог се термините за полагање испити по моите предмети од втор циклус на студии за летната сесија:

Прва декада
01.09.2022 - Аутизам - 09:00 часот
01.09.2022 - Медицинска рехабилитација на моторни нарушувања  - 11:00 часот
01.09.2022 - Генетски аспекти на лицата со инвалидност - 12:00 часот

Втора декада
14.09.2022 - Аутизам 09:00 часот
14.09.2022 - Медицинска рехабилитација на моторни нарушувања - 12:00 часот
14.09.2022 -  Генетски аспекти на лицата со инвалидност - 13:00 часот

Испитите ќе се полагаат најверојатно усно во мојот кабинет. Го задржувам правото за промена на термините и начинот на полагање заради непредвидливи околности со Ковид-19 епидемијата или друго дејство на виша сила, а вие сте должни да го следите овој блог. Ве молам на е-пошта да ми јавите во која декада ќе полагате за да си го организирам времето. Среќно подготвување на испитите!

Предметен наставник

No comments:

Post a Comment