Monday, August 29, 2022

Резултати од испитот ХГФ - 29.08.2022

Почитувани студенти од ИП,

Во прилог се резултатите од утринскиот испит по Хумана генетика и физиологија. Колку учење - такви оцени.

Реден број

Број на индекс

Бодови

Оценка

  1.  

25560/21

38

6

  1.  

10879/21

37

6

  1.  

25314/20

36

6

  1.  

10258/19

27

5


25313/20

17

5


10630/20

14

5

7.       

10683/20

12

5


Предметен наставник

No comments:

Post a Comment