Thursday, November 17, 2022

Резултати од првиот колоквиум ФФА - 17.11.2022

Почитувани студенти од ИСЕР,

Во прилог се резултатите од попладневниот прв колоквиум по Физиологија со фунакционална анатомија. Колоквиумот се смета за положен со освоени најмалку 18 поени. Условно се пуштени само студентите со 17 поени и на наредниот колоквиум ќе мора да освојат најмалку 19 поени. Коментарите ќе ги зачувам за предавањето во понеделник.

Реден број

Број на индекс

ЕКТС

поени

1.       

25354/20

28

2.       

11100/22

19

3.       

25844/22

17 условно

4.       

25796/22

17 условно

5.       

25806/22

15

6.       

25831/22

13

7.       

25802/22

12

8.       

11131/22

11

9.       

25819/22

9

10.   

11129/22

9

11.   

11094/22

8

12.   

25820/22

8

13.   

11110/22

8

14.   

11092/22

8

15.   

25816/22

8

16.   

10925/21

7

17.   

25930/22

6

18.   

24650/18

6

19.   

25808/22

6

20.   

11154/22

5

21.   

11122/22

5

22.   

25803/22

5

23.   

25852/20

5

24.   

11115/22

3

25.   

11098/22

3

26.   

11125/22

3

27.   

11096/22

2

28.   

11097/22

2

29.   

11091/22

1

30.   

11151/22

0


Предметен наставник

No comments:

Post a Comment