Wednesday, November 30, 2022

Уште едно соломонско решение за семинарските трудови

Почитувани студенти од ИСЕР и ИП,

Ве молам по не знам кој пат не ги праќајте вашите семинарски трудови на мојата е-пошта. Доколку не сте успеале да најдете решение за Мајкрософт Тимс и за Мудл ФЗФ платформите, соломонското решение е утре (четврток) да оставите печатени верзии во мојот поштенски фах во библиотеката на ИСЕР.

Предметен наставник

No comments:

Post a Comment