Sunday, December 18, 2022

Собирање 15 ЕКТС поени до 25.12.2022

Почитувани студенти,

Уште еднаш сакам да ве потсетам дека доколку не сте освоиле 15 ЕКТС поени по сите мои предмети, а осоебно по предметите од овој семестар а тоа се: ХГФ и ФФА, тоа ќе можете да го сторите најдоцна до 25.12.2022 година во 23:59 часот. Ве известувам дека по 25.12. и до Божиќ нема да се занимавам со овие задачи. Затоа, ако сакате да полагате во јануарска сесија, ќе мора да доставите во Мајкрософт Тимс во специјално наменет фолдер (Assignments) или доколку немате пристап тогаш во Мудл ФЗФ платформата во исто така специјално креирана задача: Обработка на труд и интернет ресурси. По Нова година ќе имаме само втор колоквиум, семинари и давање на потписи. Потоа, веднаш започнува јануарската сесија.

Ви благодарам за рабзирањето

Предметен наставник

No comments:

Post a Comment