Wednesday, December 14, 2022

Информација за ЕКТС поени

Почитувани студенти,

Сакам да ве информирам дека јас уште викендот ги прегледав сите семинарски трудови што ми беа доставени на соодветно место во МТ, Мудл или во печатена верзија. Тоа што некој/а студент/ка прикачувал каде што тој/таа мислел дека треба, а не е соодветно, јас не знам и такво нешто не сум прегледал. Сите вие што наводно сте предале семинарска, а јас не сум ја добил на соодветно место и не сум ја прегледал, ве поканувам веднаш да ми ја доставите лично по предавањата или во мојот фах во библиотеката на ИСЕР. Поени праќам веднаш само за уредно електронски доставените семинарски трудови. Другите ќе си ја чекаат збирната Ексел табела во средината на јануари и ве молам да НЕ ми праќате е-пошта со прашања колку поени имате.

За студентите кои имаат 2 минуси на предавања и 2 на вежби, што автоматски повлекува 2 или 4 поени од минималните 15 поени, а притоа не освоиле доболен број поени од семинарската за да стигнат до 15 ЕКТС поени, треба ВЕДНАШ да побараат дополнителна активност.

Ви благодарам за разбирањето!

Предметен наставник

No comments:

Post a Comment