Friday, February 16, 2024

Прво предавање ХГ - 20.02.2024

Почитувани студенти од ИСЕР,

Ве известувам дека во вторник (20.02.2024) година со почеток во 8:00 часот во лабораторијата на Педагошкиот факултет ќе го одржам првото предавање по Хумана генетика. Имено, започнува вториот семестар. На предавањата и вежбите должни се плус да присуствуваат сите преслушувачи од повозрасните генерации кои не положиле комисиски испит. Во вторник ќе се одржат само предавања, а вежбите ќе започнат наредната седмица потоа. Вие сте должни да бидете таму околу 15 минути пред почетокот на предавањето (веќе си знаете). Во случај на непредвидени околности (болест и слично) би ве известил најдоцна утрото во вторник. Се гледаме на старото место. Набавете си литература на време, а тоа се учебник и практикум кои беа споделени на овој блог пред десетина дена.

Со почит,

Предметен наставник

No comments:

Post a Comment