Monday, October 9, 2023

Предавања ХГФ - 2023

Почитувани студенти од ИП,

Како што веќе објавив во два наврати преслушувањето по предметот Хумана генетика и физиологија ќе започне во петок на 13 октомври со почеток во 08:00 часот во психолошката лабораторија на ФЗФ. Потребно е да бидете 10-15 минути порано. Преслушувањето на предметот е задолжително за тие што не добиле потписи и немаат 15 ЕКТС поени во изминатите години. За другите е по сопствена желба. Повторувам предавањата нема да бидат класични, туку ќе бидат во форма на дискусии, разговори, прашања и задачи, гледање видео клипови од матеруијалот и слично. На списокот имам запишано 29 студенти и постои простор за максимум уште 6 студенти (толку собира просторијата). Потребно е да ве има во списокот за да може да слушате.

Со почит,

Предметен наставник

No comments:

Post a Comment