Tuesday, October 3, 2023

Физиолошка психологија - Содржина

Почитувани читатели,

Во петокот на 29 септември излезе од печат моето најново „чедо“ со наслов ФИЗИОЛОШКА ПСИХОЛОГИЈА. Монографијата ја пишував со многу посветеност во последните пет години, а со најголем интензитет во последната година. Таа има 391 страница во Б5 формат. Се продава во „Студентски сервис“ при ФЗФ, Економски и Машински факултет, а од идната седмица ќе ја има и во книжарницата на ДИФ. Цената на чинење е 850 денари и може да ја набавите секој работен ден од 8 до 16 часот. Доколку сакате да се запознаете со СОДРЖИНАТА, кликнете на линкот.


Авторот


No comments:

Post a Comment