Tuesday, April 23, 2024

Прикачување семинарски, интернет ресурси и обработка на труд по ХГ - 2024

Почитувани студенти,

Сите вие кои го слушате предметот Хумана генетика во овој семестар ќе треба да ги прикачите вашите трудови најдоцна до 30 април во 23:59 часот на следните линкови:

Семинарски труд ХГ

Интернет ресурси и обработка на труд

Фајловите ќе ги именувате по следниот редослед: Име и презиме-Наслов-семинарска, или интернет ресурси, или обработка на труд.

Предметен наставник

No comments:

Post a Comment