Sunday, April 28, 2024

Презентации од конференцијата: 10 години од формирањето на МЗМУ

Почитувани колешки и колеги,

На 25 април 2024 година Македонското научно здружение на медицински уредници го прослави својот јубилеј 10 години од своето формирање. НАУЧНАТА КОНФЕРЕНЦИЈА СО МЕЃУНАРОДНО УЧЕСТВО: НАУЧЕН И ПУБЛИЦИСТИЧКИ ИНТЕГРИТЕТ ВО БИОМЕДИЦИНАТА се одржа во МАНУ со 105 регистрирани учесници, плус 20 на платформата ЗУМ. Беа презентирани 15 трудови кои овде сакам да ги споделам во ПДФ формат и видео формат.

 1. Проф. д-р Валентин Мирчевски: Смислата и значењето на научното публицирање  PDF   Video
 2. Проф. д-р Ана Марушиќ: Предизвици за интегритетот на истражувањето   PDF   Video
 3. Проф. д-р Мирко Спироски: Научно издаваштво во Република Македонија анализирано со вештачка интелигенција   PDF   Video
 4. Проф. д-р Јадранка Стојановски: Поддршка на научната заедница во усвојување на практики за отворена наука   PDF   Video
 5. Проф. д-р Изет Машиќ: Библиометриски индекси - предности и недостатоци во практичната примена за научната валидност на авторите и нивните научни содржини   PDF
 6. Проф. д-р Дончо Донев: Организиран пристап за сузбивање на предаторските списанија и издаваштво   PDF   Video
 7. Проф. д-р Гордана Петрушевска: Плагијаризам и самоплагијаризам, фабрикување и фалсификување на резултати од истражување   PDF   VIdeo
 8. Проф. д-р Гоце Спасовски: Списанија со отворен пристап   PDF   Video
 9. Проф. д-р Флорина Поповска Перчиниќ: Етички стандарди во научното публикување - искуство на меѓународното научно списание „Македонски ветеринарен преглед“   PDF   Video
 10. Проф. д-р Азис Положани: Списание на Југоисточна Европа за одржлив развој (СЕЕЈСД) - научна платформа за одржлив развој на регионот Југоисточна Европа   PDF   Video 
 11. Милица Шевкушиќ: Поим за квалитет во списанијата со отворен пристап   PDF   Video
 12. Прим. д-р м-р сци. Илија Глигоров: Преглед на достапни електронски веб страници на здруженија на медицински уредници и портали на медицинско уредување   PDF   Video
 13. Ана Ѓорѓевиќ: Научен интегритет на Универзитетот во Белград -
  Хемиски факултет во контекст на одговорна процена на истражување   PDF   Video 
 14. Павло Коломиец: Научник од 21-от век - Социјални мрежи и апликации за научници   PDF   Video
 15. Проф. д-р Владимир Трајковски: Планот С - иднината на објавувањето во отворен пристап   PDF   Video
Претседател на научен одбор

No comments:

Post a Comment