Thursday, April 25, 2024

Јавна благодарност

Почитувани колешки и колеги,

Како што веќе објавив претходните денови, денес се реализираше конференцијата по повод 10 години од постоењето на Македонското здружение на медицинските уредници (МЗМУ) во МАНУ. На затворањето се заблагодарив на многу луѓе кои помогнаа во реализацијата на конференцијата. Моите 10 најблиски соработнички не ги кажав, но еве сега ја користам оваа пригода да им се заблагодарам јавно. Огромна благодарност на м-р Ирена Стојановска за заедничката подготовка на постери, водењето на конференцијата, техничката поддршка, фотографирањето и правењето на видеа во следните денови. Не помало благодарам заслужува и м-р Андреа Ивановска за заедничката подготовка на постери, визуелниот дизајн на постерите и сертифкатите, за испраќањето на сертификатите на учесниците без презентација на труд. Секако овде влегуваат и седумте студентки од прва година и едната апсолвентка. Од разбирливи причини не би им ги спомнувал нивните имиња, многу добро си знаат кои се. Тие несебично помогнаа во регистрацијата, помошта во кафе паузите и фотографирањето. Како што ветив тие ќе бидат наградени.

ВИ БЛАГОДАРАМ НА СИТЕ УШТЕ ЕДНАШ! (ретко пишувам со големи букви, тоа го правам кога сум или многу лут, или многу благодарен :) ).

Претседател на научен одбор

No comments:

Post a Comment