Wednesday, July 3, 2013

Академски календар 2013-2014

Драги студенти,
Вчера на ННС на ФЗФ беше усвоен академскиот календар за академеската 2013-2014 година. Него можете да го преземете од овде.
Еден од наставниците

No comments:

Post a Comment