Saturday, July 27, 2013

Полските автори ги цитираат нашите трудови

Почитувани колешки и колеги,
Во последните неколку години забележувам дека полските автори зачестено ги цитираат нашите трудови. Еве уште еднаш цитиран нашиот труд под реден број 79 и тоа во трудот: How nutritional status, diet and dietary supplements can affect autism. A review.  од авторите Kawicka A, Regulska-Ilow B во списанието Rocz Panstw Zakl Hig. 2013;64(1):1-12.
Трудот можете да го симнете на следниот линк.
Цитираниот

No comments:

Post a Comment