Monday, July 1, 2013

ПРИЈАВУВАЊЕ И ПОЛАГАЊЕ НА ИСПИТИ ВО ЕСЕНСКИОТ ИСПИТЕН РОК - втор циклус студии


Почитувани постдипломци,
Ви 

ПО   Ви проследувам информација за пријавување и полагање испити во есенскиот  испитен рок.

       Пријавувањето на испитите за есенскиот испитен рок за студентите на втор циклус на студии ќе се врши во периодот од 20.08.2013 до 30.08.2013 година, со следниве документи:
  • Индекс;
  •  Пријава за испит со уплатница од 50,00 денари за административна такса за секој испит поединечно;
  • Општа уплатница од 2.000,00 денари за секој испит поединечно.
ПО  ПОЛАГАЊЕ НА ИСПИТИ ВО ЕСЕНСКИОТ ИСПИТЕН РОК


-  I (прва) декада од 02.09.2013 до 07.09.2013 година
- II (втора) декада од 10.09.2013 до 14.09.2013 година

Студентите имаат право да полагаат само во еден термин по свој избор.

Раководител на ННК

No comments:

Post a Comment