Wednesday, July 17, 2013

Понуда на тема за магистерски труд

Почитувани постдиломци,
Ви се обраќам вам од насоката „Ментална ретардација и аутизам„. Имено, сакам да ви понудам една слободна тема што можеби би била интересна за вас. Работен наслов на магистерскиот труд би можел да изгледа вака: „Здравствен и бихејвиорален статус кај лицата со аутистичен спектар на нарушувања„. Доколку има некој/а заинтересиран/а, ве молам да ми се јавите преку електронска пошта.
Потенцијален ментор

No comments:

Post a Comment