Wednesday, September 5, 2018

Резултати од испитот ФФА - 05.09.2018

Почитувани студенти,
Во прилог ви ги проследувам резултатите од утринскиот испит по Физиологија со функционална анатомија. Шест студенти го положија испитот, а две студентки ќе мораат да полагаат устен испит. Честитки до положените!

Реден број
Број на индекс
Бодови
тест
Оценка
1.       
9494/16
43
6
2.       
10046/17
42
6
3.       
10084/17
41
7
4.       
24539/17
39
6
5.       
7904/12
37.5
6
6.       
9477/16
36.5
6
7.       
24038/16
33
условно
8.       
9606/16
33
условно
9.       
8590/14
29.5
5
10.   
24081/16
29
5
11.   
7872/12
23.5
5
12.   
23137/13
23
5
13.   
23270/14
22
5
14.   
24508/17
21
5
15.   
23781/15
20.5
5
16.   
24059/16
20
5
17.   
8521/14
19
5
18.   
9478/16
19
5
19.   
8206/12
16.5
5
20.   
8423/13
14
5
21.   
10028/17
14
5
22.   
24051/16
13
5
23.   
7906/12
13
5
24.   
7870/12
12
5
25.   
9444/16
12
5
26.   
9519/16
10.5
5
27.   
10111/17
10.5
5
28.   
10070/17
10
5
29.   
9516/16
10
5
Забелешка: студентките што се пуштени условно треба да се јават на устен испит во петок 07.09.2018 година. Точното време ќе биде соопштено утре попладне (вечер) на овој блог.

Предметен наставник

No comments:

Post a Comment