Saturday, July 2, 2022

Понуда на тема за дипломски труд

Почитувани дипломци,

На увид ви давам една можна тема за дипломска работа: „Подготвеноста на лицата со попреченост за природни катастрофи“. Кој е заинтересиран/а нека повели да ме контактира на е-пошта.

Менторот

No comments:

Post a Comment