Thursday, June 22, 2023

Пишување оцени - 23.06.2023

Почитувани студенти,

Сите кои треба да земете оцени од оваа сесија, или од некои минати сесии, ве поканувам во петок од 8:00 до 11:30 да ги оставите индексите во библиотеката на ИСЕР во посебна кутија со моето име. Јас ќе пишувам оцени од 11:30 до 12:00, а потоа ќе може да си ги земете индексите назад. Не доаѓајте во мојот кабинет затоа што имам испити со студенти од втор циклус. 

Ова е последен официјален термин. Ве информирам дека најдоцна до 27.06.2023 година ќе пишувам оцени, а потоа сите пријави ги доставувам во службата за „Студентски прашања“ и нема да може да ви биде ставена оцена во оваа сесија. Затоа, ако не го искористите утрешниот термин, оставете го индексот во понеделник во библиотеката и чекајте да ви биде внесена оцената.

Предметен наставник

No comments:

Post a Comment