Friday, June 16, 2023

Промена на термините за втор циклус студии - 23.06.2023

Почитувани постдипломци,

Бидејќи се пријавивте само по еден студент од сите три предмети, испитите по Генетски аспекти на инвалидноста и Медицинска рехабилитација на моторни нарушувања се поместуваат истиот ден 23 јуни во 9:00 часот.

Предметен наставник

No comments:

Post a Comment