Sunday, December 11, 2016

Распоред за вторите колоквиуми

Почитувани студенти,
Иако се` уште со симптоми на тежок грип решив да споделам некои важни информации со вас кои ќе ви бидат од корист. Вториот колоквиум по Хумана генетика ќе се полага на 23.12.2016 година со почеток во 08:00 часот во Лабораторијата на Педагошки факултет. Вториот колоквиум по Физиологија (психолози) и Физиологија со функционална анатомија ќе полага на 29.12.2016 година со почеток во 08:00 часот во Лабораторијата на Педагошки факултет.
Го задржувам правото на промена на термините заради виша сила. Од тие причини сте должни редовно да го следите овој блог.
Предметен наставник

No comments:

Post a Comment