Tuesday, April 23, 2019

Термини за полагање испити втор циклус на студии - јунска сесија 2019

Почитувани постдипломци,
Во прилог се термините за полагање испити по моите предмети:

Прва декада
13.06.2019 - Аутизам - 09:00 часот
13.06.2019 -  Медицинска рехабилитација на моторни нартушувања - 12:00 часот

Втора декада
27.06.2019 -  Аутизам   09:00 часот
27.06.2019 -  Медицинска рехабилитација на моторни нартушувања - 12:00 часот

Го задржувам правото за промена на термините заради дејство на виша сила, а вие сте должни да го следите овој блог. Среќно подготвување на испитите!

Предметен наставник

No comments:

Post a Comment