Saturday, April 13, 2019

Второ предавање Аутизам - 14.04.2019

Почитувани постдипломки,
Утре ќе се одржи второто предавање по предметот Аутизам со почеток во 09:30 часот. Ќе ви предавам за квантитативни генетски истражувања кај аутизмот, функционален геном, генетско советување, имуногенетика на аутизмот, автоимуна етиологија на аутизмот, алергии и аутизам, биохемиски и метаболни нарушувања кај аутизмот, невропатолошки и неврорадиолошки студии. Предлагам да ги погледнете следните видео клипови за нештата да бидат појасни.

Предметен наставник

No comments:

Post a Comment