Monday, April 11, 2016

Термини за испити прв циклус на студии - летна и есенска испитна сесија 2016

Почитувани студенти,
Претпоставувам дека ќе ве интересираат термините за летната и есенската  испитна сесија 2016 година. Ако досега не сте почнале да учите, сигурно дека е крајно време да го сторите тоа. Можеби за есенската е прерано да се зборува, но од деканат ни ги бараат уште од сега термините и јас морам да ви ги дадам на увид. Почнете да си го планирате времето.
Тоа се следните рокови:

Летна испитна сесија
Прва декада:
07.06.2016 Генетика, Физиологија, ФФА во 08:15 часот
08.06.2016 ХГ и МОИ во 08:15 часот

Втора декада
13.06.2016 Генетика, Физиологија, ФФА во 08:15 часот
14.06.2016. ХГ и МОИ во 08:15 часот

Есенска испитна сесија
Прва декада:
22.08.2016 Генетика, Физиологија, ФФА во 08:15 часот
23.08.2016 ХГ и МОИ во 08:15 часот

Втора декада
30.08.2016 Генетика, Физиологија, ФФА во 08:15 часот
31.08.2016. ХГ и МОИ во 08:15 часот
 
Нека е со среќа учењето!
Предметен наставник

No comments:

Post a Comment