Monday, April 11, 2016

Термини за испити втор циклус на студии - летна и есенска сесија 2016

Почитувани постдипломци,
Ви ги давам на увид термините за полагање на моите испити од втор циклус студии за летната и есенската сесија. Тоа се следните датуми:

Летна сесија
09.06.2016
Аутизам во 09:00 часот
Медицинска рехабилитација на лица со моторни нарушувања во 12:00 часот

17.06.2016
Аутизам во 09:00 часот
Медицинска рехабилитација на лица со моторни нарушувања во 12:00 часот


Есенска сесија
06.09.2016
Аутизам во 09:00 часот
Медицинска рехабилитација на лица со моторни нарушувања во 12:00 часот

26.09.2016
Аутизам во 09:00 часот
Медицинска рехабилитација на лица со моторни нарушувања во 12:00 часот

Да има повеќе положени постдипломци.
Предметен наставник

No comments:

Post a Comment