Tuesday, March 28, 2017

Резултати од првиот колоквиум МОИ - 28.03.2017

Почитувани студенти,
По речиси 11 часовна работа еве ги стигаат и резултатите од првиот колоквиум по Медицински основи на инвалидноста. Седумнаесет студенти го положија колоквиумот и јас им честитам на успехот. Другите на испит во јунска сесија.


Reden broj
Broj na indeks
Bodovi
1.       
24044/16
31
2.       
24211/16
28
3.       
8521/14
26
4.       
24106/16
25.5
5.       
8415/13
25
6.       
24037/16
22
7.       
23790/15
21
8.       
8542/14
20.5
9.       
23747/15
20
10.   
9575/16
20
11.   
9479/16
19
12.   
23782/15
18.5
13.   
8370/14
18
14.   
24077/16
18
15.   
24104/16
18
16.   
23764/15
18
17.   
24052/16
18
18.   
24084/16
16
19.   
23115/13
15.5
20.   
9487/16
15.5
21.   
24062/16
15.5
22.   
8573/14
14.5
23.   
9113/15
13.5
24.   
8425/13
12.5
25.   
9475/16
12.5
26.   
24059/16
11.5
27.   
23781/15
11.5
28.   
9456/16
11
29.   
8506/13
11
30.   
9455/16
11
31.   
24095/16
10.5
32.   
9494/16
10.5
33.   
24093/16
10.5
34.   
23763/15
10
35.   
8981/15
10
36.   
24099/16
9
37.   
9121/15
9
38.   
24054/16
9
39.   
24060/16
9
40.   
24038/16
8.5
41.   
9463/16
8.5
42.   
23155/13
8.5
43.   
9501/16
8.5
44.   
24048/16
8.5
45.   
9505/16
8
46.   
24085/16
7.5
47.   
24072/16
7.5
48.   
9557/16
7.5
49.   
9445/16
7.5
50.   
9480/16
7.5
51.   
9134/15
7
52.   
24061/16
7
53.   
24198/16
7
54.   
9471/16
7
55.   
9491/16
7
56.   
24089/16
7
57.   
9622/16
6.5
58.   
9606/16
6.5
59.   
9447/16
6
60.   
8512/14
5.5
61.   
9477/16
5.5
62.   
9495/16
5
63.   
9470/16
5
64.   
9507/16
5
65.   
9555/16
5
66.   
9474/16
4.5
67.   
9492/16
4
68.   
9516/16
4
69.   
24081/16
4
70.   
9482/16
4
71.   
9566/16
4
72.   
24079/16
4
73.   
9493/16
3.5
74.   
9478/16
3
75.   
24078/16
3
76.   
9605/16
2.5
77.   
24051/16
2.5
78.   
23767/15
2.5
79.   
9500/16
2
80.   
9519/16
2
81.   
9506/16
1.5
82.   
24101/16
1
83.   
9481/16
1
84.   
9489/16
1
85.   
23144/13
1
86.   
23731/15
0


Предметен наставник

No comments:

Post a Comment