Friday, March 31, 2017

Резултати од првиот колоквиум ХГ - 31.03.2017

Почитувани студенти,
Во прилог се резултатите од утринскиот колоквиум по Хумана генетика. За жал дојдоа само две студентки и истите не го положија колоквиумот.

  1. 22830/12   6.5 поени
  2. 22774/12   6 поени
Предметен наставник

No comments:

Post a Comment