Saturday, March 31, 2018

Резултати од првиот колоквиум по МОИ - 31.03.2018

Почитувани студенти,
Во прилог се резултатите од утринскиот прв колоквиум по Медицински основи на инвалидноста. Само 13 студенти го положија колоквиумот од кои една е пуштена условно и на вториот колоквиум ќе треба да освои најмалку 19.5 поени ако сака да го положи испитот преку колоквиуми. Честитки до положените студенти.

Reden broj
Broj na indeks
Bodovi
1.       
24560/17
21
2.       
9487/16
21
3.       
10102/17
20.5
4.       
24062/16
20
5.       
24529/17
20
6.       
24522/17
20
7.       
8555/14
19
8.       
23782/15
19
9.       
8941/15
19
10.   
24048/16
18
11.   
9480/16
18
12.   
24543/17
18
13.   
24054/16
16.5 усл.
14.   
24549/17
15
15.   
24547/17
14.5
16.   
24078/16
14.5
17.   
24553/17
14.5
18.   
10084/17
14.5
19.   
24572/17
14
20.   
9998/17
13.5
21.   
9121/15
12.5
22.   
24085/16
12.5
23.   
10107/17
12.5
24.   
23281/14
12
25.   
24079/16
12
26.   
10046/17
11.5
27.   
24099/16
11
28.   
24084/16
11
29.   
9466/16
11
30.   
8506/13
10.5
31.   
24574/17
10.5
32.   
24093/16
9.5
33.   
8425/13
9
34.   
24081/16
8.5
35.   
9489/16
8.5
36.   
24060/16
8
37.   
24516/17
8
38.   
9622/16
8
39.   
9505/16
7.5
40.   
9477/16
7.5
41.   
9501/16
7.5
42.   
8529/14
7.5
43.   
10113/17
7
44.   
23144/13
7
45.   
10112/17
7
46.   
24539/17
6.5
47.   
24206/17
6.5
48.   
10110/17
6.5
49.   
24051/16
6
50.   
10027/17
5.5
51.   
24089/16
5.5
52.   
9495/16
5
53.   
24571/17
5
54.   
24059/17
5
55.   
9104/15
4.5
56.   
24515/17
4.5
57.   
24506/17
4.5
58.   
10074/17
4.5
59.   
24510/17
4
60.   
10080/17
4
61.   
10039/17
4
62.   
10029/17
3.5
63.   
10028/17
3
64.   
10111/17
3
65.   
10062/17
3
66.   
9519/16
3
67.   
10075/17
3
68.   
24527/17
3
69.   
9516/16
2.5
70.   
24535/17
1.5
71.   
8583/14
1.5
72.   
8575/14
1
73.   
10009/17
1
74.   
10070/17
0.5

Предметен наставник

No comments:

Post a Comment