Monday, March 5, 2018

Обврски на вонредните студенти

Почитувани вонредни студенти од прва година,
Сите вие кои не доаѓате на настава бидејќи сте вонредни студенти ќе треба да освоите минимум 15 ЕКТС поени. За таа намена треба да добиете три задачи: семинарски труд, интерент ресурси и обработка на труд од списание. Денес започна четвртата седмица од семестарот, а вас ве нема на консултации. Сакам само да ве потсетам дека 15 мај е последниот рок за вас за одбрана на задачиите што ќе ги добиете.
Предметен наставник

No comments:

Post a Comment