Tuesday, June 21, 2022

Резултати од испитот ХГ - 21.06.2022

Почитувани студенти,

Во прилог резултатите од утринскиот испит по Хумана генетика.

Реден број

Број на индекс

Бодови

Оценка

1.       

25676/21

36

дополнително

2.       

10189/18

25

5

3.       

24971/19

22

5

4.       

7896/12

22

5

5.       

24632/18

21

5

6.       

24625/18

20

5

7.       

22132/10

12

5

8.       

24208/17

12

5

9.       

10028/17

12

5

10.   

10196/18

12

5

11.   

24515/17

12

5

12.   

25359/20

11.5

5

13.   

10038/17

11

5

14.   

10503/19

10.5

5

15.   

10090/17

10.5

5

16.   

8575/14

10.5

5

17.   

24513/17

10

5

18.   

24649/18

10

5

19.   

10058/17

10

5

20.   

25348/20

8

5

21.   

7107/11

8

5

22.   

25343/20

8

5

23.   

8526/14

8

5

24.   

9493/16

8

5

25.   

9481/16

6

5

26.   

24994/19

5

5

27.   

10472/19

5

5

28.   

10489/19

4.5

5

29.   

10173/18

4

5


Предметен наставник

No comments:

Post a Comment