Thursday, February 28, 2013

Пишување оцени

Почитувани студенти,
Утре 01.03.2013 ќе пишувам оцени во периодот од 07.45 до 08.30 и од 14.00 до 15.15 часот.
Предметен наставник

No comments:

Post a Comment