Monday, May 9, 2016

15 ЕКТС поени - 16.05.2016 - втор пат

Почитувани студенти,
Поради болест на ќерката, денешните термини се одложуваат за 16.05.2016 (понеделник) во периодот од 10:00 до 13:00 часот да си ги завршите своите обврски за 15 ЕКТС поени, доколку сакате да ги полагате испитите во јунската сесија. До крајот на месец мај ќе има уште еден ваков термин. Затоа ве молам да си ги завршите обврските навремено за да не дојдете во непријатна позиција да не можете да ги полагате испитите.
Предметен наставник

No comments:

Post a Comment