Monday, May 16, 2016

Истражување за рана интервенција на деца со АСН

Почитувани родители,
Имам особена чест да ве поканам да земете учество во едно истражување што лично го спроведувам, а се однесува на раната интервенција на децата со аутистичен спектар во Република Македонија. Овој труд ќе го презентирам на конференција во Суботица во месец октомври. Доколку сте заинтересирани да земете учество во ова истражување ве замолувам да ме контактирате на следната е-пошта president@mssa.org.mk за да ви го испратам линкот до онлајн прашалникот или да ви ја пратам неговата Word документ верзија. За пополнување на истиот нема да потрошите повеќе од 10 минути. Само со поголем примерок на испитаници би се добиле порелевантни податоци.
Однапред Ви благодарам на соработката. Во очекување на вашите е-пошти, срдечно Ве поздравувам.
Со почит,
Претседател на МНЗА

No comments:

Post a Comment