Monday, May 30, 2016

Активности за 31 мај 2016

Почитувани студенти,
Утре е 31 мај, последниот ден од семестарот. Следуваат завршните активности по следниот редослед:

  1. Втор колоквиум МОИ во 08:00 часот;
  2. Семинар МОИ во 09:00 часот;
  3. Потписи по завршување на семинарот;
  4. Одговарање за 15 ЕКТС поени;
  5. Прегледување на тестови и објавување на резултати.
Напомена: активностите од реден број 1 до 4 ќе се одвиваваат во лабораторијата на ПФ (стандардно место) и потребно е студентите да бидат барем 10 минути порано пред закажаните термини.
Предметен наставник

No comments:

Post a Comment