Tuesday, May 31, 2016

Список на ЕКТС поени по предметот МОИ 2015/16

Почитувани студенти,
Во прилог е списокот на освоени ЕКТС поени по предметот Медицински основи на инвалидноста. Само 5 студенти го положија испитот преку активности и колоквиуми и тоа честири студенти со оцена 7, и една студентка со оцена 8. Кој не е задоволен со оцената може испитот да го препопала устно, но мора да ми се пријави најдоцна до четврток 2 јуни. Останатите што се со црвена боја треба да одработат задача. Тие што се со зелено треба исто така да одработат задачи или да преслушуваат наредната година со прва учебна година. Тие или се вонредни студенти, или направиле многу минуси или се откажале од студирањето. Во престојната сесија и по другите мои предмети морате да имате минимум 15 ЕКТС поени за да може да полагате испити.
Среќно испитна сесија!
Предметен наставник

No comments:

Post a Comment