Wednesday, May 18, 2016

Список на освоени поени за семинарските работи по предметот МОИ

Почитувани студенти,
Како што ви ветив вчера, ви го праќам списокот на освоени поени за вашите семинарски трудови. Таму каде што е празно место, значи дека студентот не предал семинарска работа. Кому му недостасуваат поени нека повели утре консултации за 15 ЕКТС поени од 08:30-10:00 и од 11:30 до 12:15 часот.
Предметен наставник

Број на индекс Семинар
23764/15 3
23757/15  
23760/15  
8984/15  
9003/15  
23756/15 2
9140/15  
9096/15  
8981/15  
9114/15 5
9115/15  
8941/15  
9112/15 2
9155/15 5
9119/15 4
23769/15 6
23781/15 3
23778/15  
9123/15  
23786/15 4
9152/15  
8996/15  
23733/15 5
23758/15  
9089/15 6
9097/15  
8939/15 5
23767/15  
9087/15  
9134/15 3
9143/15 5
 Ј.К. 8
23770/15 6
23737/15 6
23740/15 3
23749/15 7
23763/15 4
9142/15 6
9141/15 5
23773/15 8
23790/15 4
23782/15 5
9113/15 4
8940/15 5
23768/15  
23761/15 8
9121/15 2
9149/15  
9092/15 3
23732/15 7
9002/15  
23784/15  
8945/15  
23759/15 4
9122/15 5
9066/15  
9095/15 7
23747/15 5
9001/15  
9085/15 3
8946/15  
9107/15 5
9144/15 2
8942/15 5
23754/15 5
8944/15  
8992/15 5
23731/15 2
9145/15 9
9088/15 3
23744/15 6
9124/15 3
9132/15 3
9127/15  
23783/15 0
8933/15  

No comments:

Post a Comment